Razstavljanje sil
 

Razstavljanje sil vaja 4


Jan stoji na vrhu lestve, kot kaže slika. Njegova teža je 500 N. S kolikšno silo delujejo nosilni stebri lestve na podlago, če je kot med krakoma lestve ? Težo lestve zanemarimo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana