Razstavljanje sil
 

Razstavljanje sil vaja 5


Jaka potiska 30 kg klado s silo 300 N pod kotom navzdol kot kaže slika. Grafično določi velikost komponente sile v smeri gibanja klade in komponente sile usmerjene navpično navzdol. S kolikšno silo deluje klada na podlago? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana