Razstavljanje sil
 

Razstavljanje sil vaja 14


Kroglica s težo 8 N visi na vrvici. Odmaknemo jo za kot (v točko A) in spustimo, da zaniha.

  • Grafično določi, s kolikšno silo utež napenja vrvico v točki A. Kolikšna sila deluje v smeri gibanja v točki A?

  • Kakšni pa sta sili na vrvico in v smeri gibanja, ko se giblje kroglica skozi točko B? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana