Razstavljanje sil
 

Razstavljanje sil vaja 10


Janez smuča po klancu z naklonom . Njegova masa je 50 kg. S kolikšno silo deluje na klanec, ko je še na strmini? Kolikšna je takrat komponenta sile v smeri klanca? Kolikšni pa sta obe sili, ko prismuča na ravnico? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana