Gravitacija
 

Gravitacija vaja 9


Klemen zadržuje sod na klancu, da se ne skotali navzdol. Naklon klanca je , masa soda pa 80 kg. S kakšno silo deluje Klemen na sod? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana