Sila in risanje sil v merilu
 

Sila in risanje sil v merilu vaja 12


V spodnji tabeli so opisani dogodki, pri katerih na eno od opisanih teles deluje sila. Za vsak dogodek odgovori na vprašanja o sili. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana