Sila kot vektor
 

Sila kot vektor vaja 16


Vinko želi dvigniti breme z maso 120 kg. V ta namen uporabi škripec. Škripec ima pritrjen del z dvema kolesoma in gibljiv del z enim kolesom. Preko vseh treh koles je speljana vlečna vrv, kot kaže slika. Na gibljiv del škripca obesimo breme. S kolikšno silo deluje Vinko na prost del vrvi, da breme v zraku miruje? Gibljiv del škripca ima zanemarljivo maso. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana