Delo z orodji
 

Delo z orodji vaja 20


Zaboj z maso 80 kg miruje privezan na vrv pritrjenega in gibljivega škripca, kot kaže slika. S kolikšno silo moramo vleči vrv, da bo zaboj v zraku miroval? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana