Gravitacija
 

Gravitacija vaja 4


S fračo ustrelimo kamen z maso 15 g navpično navzgor. Čez 5 s pade ponovno na tla. Določi velikost in smer sile, ki je delovala na kamen:

  • med letom navzgor,

  • ko se je za hip ustavil na največji višini in

  • ko je padal proti tlom.

Zračni upor zanemarimo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana