Gravitacija
 

Gravitacija vaja 5


S pomočjo vzmetne tehtnice želimo izmeriti maso neznane uteži. Vzmetne tehtnica se raztegne za 1 cm, če nanjo deluje sila 0,1 N. Ko smo nanjo obesili utež z maso m, se je raztegnila za 8 cm. Kolikšna je masa uteži?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana