Gravitacija
 

Gravitacija vaja 7


Na steni visi slika z maso 2 kg. Slika je na dveh straneh pripeta z vrvico tako, da vrvica oklepa kot glede na zgornji rob slike - glej skico. S kolikšno silo držita sliko oba konca vrvice? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana