Delo z orodji
 

Delo z orodji vaja 18


Jože drži na vrvi privezano vedro z malto tako, da vedro miruje. Vrv je speljana preko škripca, pritrjenega na vrhu zidarskega odra, kot kaže slika. Na Joževi strani oklepa vrv z navpičnico kot . Masa vedra z malto je 20 kg. S kolikšno silo deluje Jože na vrv? Ali je velikost sile odvisna od kota, pod katerim Jože vleče vrv? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana