Trenje in upor
 

Trenje in upor vaja 6


Kvader z maso m vlečemo s stalno hitrostjo po hrapavi podlagi. Vlečno silo merimo s silomerom (vzmetno tehtnico). Silomer pokaže silo 0,6 N. Kolikšna je sila trenja? Nekoliko povečamo hitrost vleke. Ali bo silomer kazal enako silo? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana