Sila in risanje sil v merilu
 

Sila in risanje sil v merilu vaja 1


Janez potiska voziček s silo 80 N, kot kaže slika. Kako grafično predstavimo to silo? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana