Trenje in upor
 

Trenje in upor vaja 12


Kvader z maso 200 g z vzmetno tehtnico vlečemo po vodoravni hrapavi podlagi tako, da se giblje enakomerno. Izmerimo vlečno silo 0,3 N. Kolikšna je sila trenja? Na kvader naložimo še en kvader z enako maso. Kolikšna je sedaj vlečna sila za enakomerno gibanje in kolikšna je sila trenja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana