Trenje in upor
 

Trenje in upor vaja 8


Kvader s stranicami:
vlečemo po vodoravni, hrapavi podlagi tako, da drsi po ploskvi z robovoma a, b. Masa kvadra je 10 kg. Če vlečemo kvader s stalno hitrostjo, je vlečna sila 20 N. Kolikšna je sila trenja? Kolikšna pa je sila trenja, če ga vlečemo po ploskvi z robovi a, c in b, c.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana