Delo z orodji
 

Delo z orodji vaja 21


Na gladek klanec z naklonom je položen kvader z maso 40 kg. Kvader je z vrvjo preko škripca pripet na utež tako, da ne zdrsne po strmini - glej sliko. Kolikšna je masa uteži? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana