Gravitacija
 

Gravitacija vaja 12


Na steno je pritrjena zložljiva polica. Pod kotom je speljana vrv, ki drži polico v vodoravni legi - glej sliko. Vrv vzdrži največjo silo 100 N. Na polico postavimo paket z maso 5 kg. Ali se bo vrvica pretrgala?



 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana