Gravitacija
 

Gravitacija vaja 13


Vmetna tehtnica se raztegne za 2 cm, če jo napnemo s silo 8 N. Na mizo pritrdimo vzmetno tehtnico ter jo povežemo z vrvico preko pritrjenega škripca na utež, ki prosto visi na robu mize, kot kaže slika. Kolikšna je masa uteži, če se vzmetna tehtnica raztegne za 6 cm?



 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana