Trenje in upor
 

Trenje in upor vaja 7


Na mizi je klada z maso 2 kg. Klada je pripeta na vrvico, speljano preko pritrjenega škripca na utež, kot kaže slika. Kolikšna je masa uteži, da se bo klada gibala enakomerno? Sila trenja med klado in podlago je 4 N. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana