Vrste mehanskih sil
 

Vrste mehanskih sil vaja 4


Kvader z enakomerno hitrostjo drsi navzdol po klancu z naklonom . Sila trenja med kvadrom in podlago je 6 N. Kolikšna je masa kvadra?



 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana