Tretji Newtonov zakon
 

Tretji Newtonov zakon vaja 4


Ali so naslednje trditve pravilne?


  • Če delujemo na telo z neko silo, deluje tudi telo na nas z nasprotno usmerjeno, enako veliko silo.

  • Telesa vzajemno učinkujejo samo pri neposrednem dotiku.

  • Prvo telo deluje na drugo telo s silo F, drugo telo pa na prvo z nasprotno enako silo. Ker je vsota obeh sil nič, telo miruje ali pa se giblje enakomerno in premočrtno.

  • Zakon o vzajemnem učinku velja tudi, ko telo deluje s silo na drugo telo in ga pospešuje.

  • Zemlja deluje na Luno z enako veliko silo, kot Luna na Zemljo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana