Vzajemno delovanje sil
 

Vzajemno delovanje sil vaja 4


Žiga in Klemen stojita na rolkah in se odrivata z rokama. Klemen deluje na Žigo s silo 40 N. S kolikšno silo deluje Žiga na Klemna? Kako se bosta gibala po odrivu? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana