Tretji Newtonov zakon
 

Tretji Newtonov zakon vaja 8


Žiga in Klemen stojita na rolkah in se odrivata z rokama. Klemen deluje na Žigo s silo 40 N. S kolikšno silo deluje Žiga na Klemna? Kako se bosta gibala po odrivu? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana