Delo z orodji
 

Delo z orodji vaja 24


Kvader z enakomerno hitrostjo drsi navzdol po klancu z naklonom . Sila trenja med kvadrom in podlago je 6 N. Kolikšna je masa kvadra? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana