Vzajemno delovanje sil
 

Vzajemno delovanje sil vaja 6


Kvader leži na mizi. S prstom delujemo na njega s potisno silo 6 N. Kvader se začne gibati. Gibanje ovira sila trenja 4 N. S kolikšno silo deluje kvader na prst? Ali je ta sila odvisna od sile trenja?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana