Gravitacija
 

Gravitacija vaja 2


Kovinska krogla z maso 2 kg pada proti tlom. Katera sila deluje na kroglo? Določi velikost, smer in prijemališče te sile. Nariši silo v merilu.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana