Vzajemno delovanje sil
 

Vzajemno delovanje sil vaja 7


Klada, zalepljena na klanec z naklonom , ima težo 80 N. S kolikšno silo deluje podlaga na klado?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana