Tretji Newtonov zakon
 

Tretji Newtonov zakon vaja 5


Avto pospešuje po ravni cesti. Gibanje avtomobila vseskozi zavira sila upora zraka. Opiši, kaj velja za zrak v skladu s 3. Newtonovim zakonom.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana