Vzajemno delovanje sil
 

Vzajemno delovanje sil vaja 2


Magnet privlači železni kvader s silo 6 N. Ali tudi kvader privlači magnet in s kolikšno silo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana