Tretji Newtonov zakon
 

Tretji Newtonov zakon vaja 10


Nik in Samo vsak na svoji strani držita dve speti vzmetni tehtnici in ju napenjata, kot kaže slika. Nik deluje na levo vzmetno tehtnico s silo 8 N. Kolikšno silo kaže leva in desna vzmetna tehtnica? Kolikšno pa kažeta, če Samo zmanjša silo na 6 N? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana