Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 2


Telo z maso 4 kg enakomerno kroži v vodoravni ravnini z radijem 6 m. Obodna hitrost kroženja je 2 m/s. Kakšna je rezultanta vseh sil, ki delujejo na telo in kam je usmerjena?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana