Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 5


Avto z maso 1200 kg vozi po ravni cesti s hitrostjo 90 km/h, ko zapelje na grbino z radijem 80 m. Kolikšna je sila, s katero deluje podlaga (cesta) na avto na vrhu grbine? Zatem zapelje v vdolbino na cesti z enakim radijem 80 m. Kakšna pa je v tem primeru sila podlage?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana