Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 7


Na vrtečo se prečko nataknemo dve uteži z maso 1 kg in 3 kg. Uteži sta povezani z vrvico dolžine 40 cm, kot je narisano na sliki in se lahko brez trenja prosto premikata po prečki. Pri kateri oddaljenosti prve uteži od osi vrtenja bosta uteži na prečki mirovali (se ne bosta premikali vzdolž prečke)?


Uteži na vrteči se prečki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana