Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 8


Skakalec z maso 62 kg prileti na doskočišče smučarske skaklnice s hitrostjo 100 km/h. Na izteku ima skaklnica krivino z radijem 120 m. Kakšna je sila na noge skaklca pri doskoku?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana