Sile pri kroženju
 

Sile pri kroženju vaja 11


Otrok z maso 40 kg stoji na sredini vodoravne plošče vrtiljaka s polmerom 4 m. Plošča se vrti okoli osi z obhodnim časom 10 s. V nekem trenutku se začne otrok s hitrostjo 1 m/s premikati proti obodu vrtiljaka v smeri radija. Katere sile bodo delovale na otroka? Kako bo dosegel, da se bo kljub silam gibal enakomerno in premočrtno glede na ploščo vrtiljaka? Ugotovi smer in velikost sil, ki bodo delovala na otroka medtem, ko se giblje proti obodu.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana