BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
BREZPLAČNE SKUPINSKE INŠTRUKCIJE
 
 
Objavili smo novo storitev - brezplačne skupinske inštrukcije. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev matematike.
 
 
Preveri tukaj razpored za matematiko »
Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko » Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko » Brezplačne skupinske inštrukcije potekajo tedensko pod vodstvom izkušenih učiteljic in učiteljev. Preveri tukaj razpored za matematiko »
 
 
Električna sila in Coulombov zakon fb
 

Sile v električnem polju. Coulombov zakon
Friderika Lavrič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije fizike v naslednjih krajih: Ljubljana.

Skype Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek Skypa.


V poglavju Električni naboj smo opazovali sile med električno nabitimi telesi. Videli smo, da se dve telesi, od katerih ima eno pozitivni, drugo pa negativni naboj, privlačita. Če imata obe telesi pozitivni ali obe negativni naboj, se odbijata.


Električne sile delujejo na daleč, brez neposrednega stika med naelektrenima telesoma. Omogoča jih električno polje, ki obdaja naelektrena telesa. Električno polje je "prenašalec sil" med električno nabitimi telesi. Več o električnem polju bomo zvedeli v poglavju Električna poljska jakost.


V tem poglavju bomo spoznali Coulombov zakon. S pomočjo Coulombovega zakona bomo računali sile med dvema ali večimi električno nabitimi telesi. Če si zamislimo, da so telesa neskončno majhna, jim pravimo točkasti naboji. Računali bomo torej sile med točkastimi naboji.


Coulombov zakonFrancoski fizik C.A. Coulomb je v 18. stoletju prvi raziskoval sile med električno nabitimi telesi. Vzel je dve nabiti kroglici in meril električne sile med njima. S pomočjo natančnih meritev je prišel do rezultata, da je sila med dvema nabojema sorazmerna velikosti obeh nabojev in obratno sorazmerna kvadratu razdalje:
Konstanta je Coulombova konstanta:
Danes jo poznamo v obliki:
Sile med nabitima točkastima nabojem pa izračunamo po naslednji enačbi:
Pri tem sta in naboja kroglic, r razdalja med točkastima nabojema in influenčna kostanta:
V kolikor imamo v prostoru več naelektrenih kroglic, se sile vektorsko seštevajo:
Sile med nabitimi delci izračunamo s pomočjo Coulombovega zakona:
kjer je influenčna konstanta:
Če deluje na določen naboj sila od večih nabojev, sile vektorsko seštevamo:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Sila je 0,72 mN. Ker sta naboja nasprotna, je sila privlačna. Usmerjena je proti drugemu naboju.
glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana