Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 10


Naboja in , se privlačita z električno silo 0,1 N. Za koliko sta razmaknjena?


Influenčna konstanta je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana