Coulombov zakon
 

Coulombov zakon vaja 2


Naboja in postavimo v koordinatni sistem. Koordinata prvega naboja je , drugega pa . Izračunaj električno silo med njima.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana