Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 13


Naboja in postavimo v koordinatni sistem. Koordinata prvega naboja je , drugega pa . Izračunaj električno silo med njima.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana