Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 11


Na premici ležita naboja in . Razmaknjena sta za 60 cm. Kje med njima mora biti tretji naboj, da bo rezultanta električnih sil, ki deluje nanj, enaka 0?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana