Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 15


Na vrvici je pritrjena kroglica z maso 200 g. Nabita je z nabojem . 10 cm pod njo je pritrjena druga kroglica, ki je enako naelektrena kot prva. Izračunaj silo v vrvici.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana