Coulombov zakon
 

Coulombov zakon vaja 4


Enaki kovinski krogli, vsaka ima maso 10 g, visita na 60 cm dolgih vrvicah in se dotikata. Kroglici naelektrimo tako, da se odbijeta. Kot, ki ga sedaj oklepata vrvici je . Kolikšna sta naboja na vsaki kroglici?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana