Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 16


Enaki kovinski krogli, vsaka ima maso 10 g, visita na 60 cm dolgih vrvicah in se dotikata. Kroglici naelektrimo tako, da se odbijeta. Kot, ki ga sedaj oklepata vrvici je . Kolikšna sta naboja na vsaki kroglici?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana