Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 14


Na ogliščih kvadrata s stranico 40 cm ležijo naboji , , , . Izračunaj električno silo, ki deluje na naboj ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana