Simetrala daljice in kota
 

Simetrala daljice in kota vaja 8


Za dane so točke A, B in C. Poišči točko P, ki je od vseh treh točk enako oddaljena. 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman