Simetrala daljice in kota
 

Simetrala daljice in kota vaja 3


Dan je kvadrat ABCD. Brez merjenja ga pomanjšaj tako, da bo imel novi kvadrat dvakrat krajše stranice. 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman