Simetrala daljice in kota
 

Simetrala daljice in kota vaja 5


Narisani kot razpolovi z uporabo šestila. Kako imenujemo premico, ki razpolavlja kot? 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman