Simetrala daljice in kota
 

Simetrala daljice in kota vaja 19


Na krožnici s središčem S in polmerom 4 cm označi dve točki (A in B). Poišči množico točk, ki so enako oddaljene od daljic SA in SB. Leži katera izmed njih na krožnici?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.