Simetrala daljice in kota
 

Simetrala daljice in kota vaja 20


Na krožnici izberi tri točke in s pomočjo simetral daljic poišči točko, ki je od vseh treh točk enako oddaljena. Kaj predstavlja ta točka?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.